Βιογραφικά

Elsa-TastsidouΗ Έλσα Ταστσίδου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Δίκαιο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το έτος 1996 και είναι δικηγόρος παρ’ εφέταις από το έτος 2002.

Η Έλσα χειρίζεται έναν ευρύ κύκλο νομικών υποθέσεων με ιδιαίτερη πείρα στο Φορολογικό και στο Εμπορικό Δίκαιο. Εξειδικεύεται στη φορολογία εισοδήματος, κληρονομιών και ακινήτων και στη φορολογία εταιριών και επιχειρήσεων. Έχει εκτεταμένη δικαστηριακή εμπειρία σε πλήθος φορολογικών υποθέσεων ενώπιον των ελληνικών διοικητικών (φορολογικών) δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών. Έχει επίσης πάνω από δέκα πέντε χρόνια εμπειρία, ως δικηγόρος, σε όλα τα θέματα του εταιρικού δικαίου. Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε ποικίλες υποθέσεις εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Συνεργάζεται με τράπεζες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εταιρίες όλων των οικονομικών μεγεθών.

Άλλοι τομείς εξειδίκευσής της είναι : οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), το Δίκαιο Αλλοδαπών και το Δίκαιο Μετανάστευσης.

Τον Ιούνιο του 2013 συμμετείχε στο σεμινάριο που οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός οργανισμός  «European Patent Academy» (E.P.O Berlin) με θέμα την κατανόηση της διαδικασίας κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τεχνικό τομέα «μηχανική».

 Η Έλσα είναι εργατική και προσηλωμένη στους στόχους της και διαθέτει ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα.
Μιλά την μητρική της γλώσσα που είναι η ελληνική καθώς επίσης άπταιστα την αγγλική και ικανοποιητικά τη γερμανική γλώσσα.


 

Emily-BrouzouΑιμιλία Μπρούζου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 1996. Το έτος 2000 έγινε δικηγόρος παρ' εφέταις. Παράλληλα σπούδασε δημοσιογραφία και επικοινωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Δραστηριοποιείται στο στίβο της μάχιμης  αναλαμβάνοντας την υποστήριξη υποθέσεων εξώδικα και δικαστικά. Παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, δημοσίων υπηρεσιών, επιτροπών, ενώ συγχρόνως παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής δικηγορίας σε μεμονωμένα άτομα και εμπορικές εταιρίες.

Χειρίζεται υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και συγκεκριμένα οι τομείς εξειδίκευσής της είναι: το δίκαιο ιδιοκτησίας, το δίκαιο ακίνητων, οι διαφορές κτηματολογίου, το οικογενειακό δίκαιο και το τραπεζικό δίκαιο. Αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων, που άπτονται της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σχετικά με την είσπραξη απαιτήσεων.

Το έτος 2008 εξέδωσε το βιβλίο με τίτλο : «Πρακτικός Οδηγός Δηλώσεων Κτηματολογίου».

Τον Ιούνιο του 2013 συμμετείχε στο σεμινάριο που οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός οργανισμός  «European Patent Academy» (E.P.O Berlin) με θέμα την κατανόηση της διαδικασίας κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τεχνικό τομέα «μηχανική».

Η Αιμιλία είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια  σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου από τον φορέα (A.D.R g U.K).
Εκτός από την ελληνική που είναι η μητρική της γλώσσα, μιλάει άριστα την αγγλική και τη γερμανική καθομιλουμένη.