Τραπεζικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Τ & B Greek Lawyers and partners συνεργάζεται για χρόνια με τραπεζικούς ομίλους και χειρίζεται θέματα τραπεζικού δικαίου όπως:

  • Αξιολόγηση τραπεζικών συμβάσεων
  • Κατάρτιση συμβάσεων πίστωσης (ειδικότερα καταναλωτικής πίστης, πιστωτικών χρεών κ.ο.κ)
  • Τραπεζικά προϊόντα
  • Προστασία καταναλωτή
  • Διαπραγμάτευση με πιστωτικά ιδρύματα
  • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων