Συμβάσεις

Το δικηγορικό γραφείο Τ & B Greek Lawyers and partners παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων, κατάρτισης της σύμβασης, προβλέψεων ειδικών όρων για περιορισμό ή αποκλεισμό ευθύνης και αποκατάσταση ζημίας παρέχοντας συμβάσεις, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας και συγχρόνως συμμορφώνονται απόλυτα με το δίκαιο. Μερικά παραδείγματα συμβάσεων που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Υποσχετικά σημειώματα
  •  Συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας, συμβάσεις πρακτορείας και διανομής
  •  Συμφωνίες συνεργασίας
  • Συμβάσεις χορηγιών
  •  Συμφωνίες εμπιστευτικότητας και πολλά άλλα.