Οικογενειακό δίκαιο

Το γραφείο μας με μοναδική επιτυχία αναλαμβάνει υποθέσεις οικογενειακού δικαίου δικαστικά ή εξώδικα, επιδεικνύοντας διακριτικότητα και σεβασμό στα θέματα, που αφορούν προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα.

Χειριζόμαστε υποθέσεις σχετικές με :

  • Διαζύγιο
  • Διατροφή
  • Επιμέλεια των παιδιών
  • Δικαιώματα του παιδιού, που γεννήθηκε εκτός γάμου
  • Διευθέτηση ακίνητης περιουσίας  μετά το διαζύγιο
  • Υιοθεσία