Κληρονομιές

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας έχει ήδη κτηματογραφηθεί και είναι αναγκαία η τακτοποίηση κάθε κληρονομικού δικαιώματος, προκειμένου να μην απολεσθούν δικαιώματα επί των ακινήτων .

Το δικηγορικό γραφείο Τ & B Greek Lawyers and partners απευθύνεται σε   όλους όσους έχουν κληρονομικά δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών. Υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης όλων των συγκληρονόμων, τους οποίους ενδεχομένως ο πελάτης δεν γνωρίζει, καθώς και η δυνατότητα προσδιορισμού όλων των ακινήτων, όπου και αν βρίσκονται.
Ενδεικτικά  αναλαμβάνουμε τα παρακάτω :

  • Έρευνα ανεύρεσης συγκληρονόμων
  • Έρευνα προσδιορισμού ακινήτου
  • Φορολογικά θέματα κληρονομιών
  • Τοπογραφική αποτύπωση
  • Αποδοχές κληρονομίας
  • Διαθήκες