Φορολογικό δίκαιο

Παρέχουμε νομική υποστήριξη στους πελάτες μας για όλα τα θέματα φορολογικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της

  • Φορολογίας εισοδήματος
  • Φορολογίας κληρονομιών
  • Φορολογίας επιχειρήσεων
  • Φορολογίας ακινήτων

Οι εξειδικευμένες νομικές συμβουλές μας σε φορολογικά θέματα λαμβάνουν συνεχώς υπόψη όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας και εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.