Εμπορικό δίκαιο - δίκαιο επιχειρήσεων

Παρέχουμε νομική βοήθεια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα επάνω σε διάφορα θέματα εμπορικού δικαίου όπως:

 • Ίδρυση εμπορικών εταιριών και φορολόγησή τους
 •  Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Συμβόλαια
 • Συμφωνίες Franchise
 • Συμφωνίες Leasing
 • Εισαγωγές - Εξαγωγές
 • Αφερεγγυότητα - Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 •  Internet και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας - Σημάτων

Παρέχουμε συμβουλές προς τους πελάτες μας για το πώς θα λάβουν σωστές αποφάσεις και θα αποφύγουν κινδύνους στα επιχειρηματικά τους σχέδια προσφέροντάς τους ευθείς και γρήγορες λύσεις. Εγγυόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση κάθε νέου εγχειρήματος με το ελληνικό δίκαιο, καθώς και για την εγκυρότητα των νομικών μας συμβουλών.