Δίκαιο ιδιοκτησίας – Ακίνητα

Το γραφείο μας απευθύνεται σε αλλοδαπούς, ομογενείς του εξωτερικού και Έλληνες, που επιδεικνύουν επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΓΟΡΑ, την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ή την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ακινήτου στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά.

Σε συνεργασία με ένα οργανωμένο επιτελείο προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εύρεση, τη διαπραγμάτευση, τη χρηματοδότηση, την αγορά, τη δόμηση και εν τέλει την πλήρη παράδοση στον πελάτη κάθε μορφής ακινήτου, χωρίς αυτός να υποστεί την «ταλαιπωρία», που εμπεριέχει μια τέτοια διαδικασία.

Παρέχουμε απόλυτη νομική κάλυψη στον τομέα των ακινήτων, χειριζόμενοι θέματα όπως:

  • Εύρεση ακινήτου
  • Χρηματοδότηση απόκτησης
  • Διαπραγμάτευση
  • Φορολογία ακινήτων
  • Αγορά
  • Μεταβίβαση
  • Κατασκευή
  • Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Δικαστικές διαφορές ακινήτων