Δημόσιο - διοικητικό δίκαιο

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας, ενώπιον των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, ενώπιον διοικητικών και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και παρέχουμε νομικές συμβουλές για θέματα, που άπτονται του Δημοσίου Δικαίου όπως:

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 • Φορολογία
 • Δημόσιες συμβάσεις και Προμήθειες
 •  ΣΔΙΤ
 • Κοινωνική Ασφάλιση
 • Συντάξεις
 • Κρατική ευθύνη
 • Προστασία Καταναλωτών
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Απαλλοτριώσεις
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Διεθνείς Συμβάσεις