Αναγκαστική εκτέλεση

Παρέχουμε δικαστικώς και εξωδικαστικώς υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Η κάθε οφειλή ελέγχεται λεπτομερώς, πριν αποφασιστεί τι είδους ενέργειες θα γίνουν. Επειδή κάθε υπόθεση είναι μοναδική, το είδος των ενεργειών βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ποσό της οφειλής, το προφίλ του οφειλέτη  και η γενικότερη οικονομική του κατάσταση. Καθόσον διαθέτουμε μεγάλη πείρα στον τομέα αυτό, αφού έχουμε συνεργαστεί για χρόνια με μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, οι πελάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι μέθοδοί μας για την είσπραξη των απαιτήσεών τους θα είναι οι πλέον αποδοτικές.

Οι ενέργειές μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

  • Έρευνα περιουσίας οφειλέτη
  • Τηλεφωνικές οχλήσεις και επιστολές
  • Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
  • Έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής.
  • Μέτρα κατάσχεσης - πλειστηριασμοί
  • Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
  • Υποβολή αίτησης πτώχευσης.