Φορολογικό δίκαιο

Παρέχουμε νομική υποστήριξη στους πελάτες μας για όλα τα θέματα φορολογικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της

 • Φορολογίας εισοδήματος
 • Φορολογίας κληρονομιών
 • Φορολογίας επιχειρήσεων
 • Φορολογίας ακινήτων

Οι εξειδικευμένες νομικές συμβουλές μας σε φορολογικά θέματα λαμβάνουν συνεχώς υπόψη όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας και εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

Τουριστικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο T & Β Greek Lawyers and Partners προσφέρει εκτεταμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού και των τουριστικών επενδύσεων.

Ασχολούμαστε με θέματα που σχετίζονται με:

 • Ευρωπαϊκά προγράμματα τουρισμού
 • Τουριστική βιομηχανία
 • Φορολογική μεταχείριση τουριστικών επιχειρήσεων
 • Ταξιδιωτικές συμβάσεις (time-sharing, allotment)
Ενέργεια και περιβάλλον

Η Ελλάδα σήμερα ακολουθεί μια συντονισμένη ενεργειακή πολιτική, την οποία θέλει να αναδείξει σε ισχυρό διπλωματικό και διαπραγματευτικό εργαλείο της. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Μπορούν ακόμη να συμβάλουν σημαντικά στον παγκόσμιο αγώνα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.

Το δικηγορικό γραφείο T& Β GreekLawyersandPartners προσφέρει ακριβείς και πρακτικές νομικές συμβουλές σε επενδυτές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές  μας υπηρεσίες καλύπτουν περιβαλλοντικά και ρυθμιστικά θέματα, θέματα κατασκευής, ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων από ΑΠΕ.

Αναγκαστική εκτέλεση

Παρέχουμε δικαστικώς και εξωδικαστικώς υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Η κάθε οφειλή ελέγχεται λεπτομερώς, πριν αποφασιστεί τι είδους ενέργειες θα γίνουν. Επειδή κάθε υπόθεση είναι μοναδική, το είδος των ενεργειών βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ποσό της οφειλής, το προφίλ του οφειλέτη  και η γενικότερη οικονομική του κατάσταση. Καθόσον διαθέτουμε μεγάλη πείρα στον τομέα αυτό, αφού έχουμε συνεργαστεί για χρόνια με μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, οι πελάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι μέθοδοί μας για την είσπραξη των απαιτήσεών τους θα είναι οι πλέον αποδοτικές.

Οι ενέργειές μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Έρευνα περιουσίας οφειλέτη
 • Τηλεφωνικές οχλήσεις και επιστολές
 • Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής.
 • Μέτρα κατάσχεσης - πλειστηριασμοί
 • Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
 • Υποβολή αίτησης πτώχευσης.
Συμβάσεις

Το δικηγορικό γραφείο Τ & B Greek Lawyers and partners παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων, κατάρτισης της σύμβασης, προβλέψεων ειδικών όρων για περιορισμό ή αποκλεισμό ευθύνης και αποκατάσταση ζημίας παρέχοντας συμβάσεις, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας και συγχρόνως συμμορφώνονται απόλυτα με το δίκαιο. Μερικά παραδείγματα συμβάσεων που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Υποσχετικά σημειώματα
 •  Συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας, συμβάσεις πρακτορείας και διανομής
 •  Συμφωνίες συνεργασίας
 • Συμβάσεις χορηγιών
 •  Συμφωνίες εμπιστευτικότητας και πολλά άλλα.