Τ & B Greek Lawyers and partners

Το δικηγορικό γραφείο Τ & B Greek Lawyers and partners ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1996, από τις δικηγόρους Έλσα Ταστσίδου και Αιμιλία Μπρούζου και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς, με ένα αξιόλογο πελατειακό κύκλο και μια άριστα καταρτισμένη επιστημονική ομάδα. Προσφέρει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Η συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία επί 15ετία, ο επαγγελματισμός και η μεθοδικότητα, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και η διαρκής ενημέρωση στα νέα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης, αποτελούν τα εχέγγυα για την ικανότητα χειρισμού κρίσιμων υποθέσεων και υπόσχονται ένα μοναδικό μοντέλο πελατειακής υποστήριξης.